Nordic Vitality Clinic

0760-017400

Stor hälsoutredning på Nordic Vitality Clinic

Välkommen till Nordic Vitality Clinic, där vi erbjuder omfattande hälsoutredningar för att hjälpa dig att förstå din kropp bättre och ta kontroll över din hälsa. Våra utredningar inkluderar en rad olika blodprov som är noga utvalda för att ge en helhetsbild av din hälsostatus.  
 
Blodprov som ingår i stora utredningen
 
- **S-25-OH-vitamin D**: För att utvärdera din D-vitaminstatus 
**B-Blodstatus**: Ger en överblick av dina blodvärden
**S-HDL & S-LDL**: Mäter dina kolesterolnivåer
 **S-Triglycerider**: Utvärderar fettmängden i blodet
S-Kolesterol**: Total kolesterolnivå.
(B)Erc-HbA1c**: För att kontrollera ditt långsiktiga blodsocker.
S-Glukos**: Mäter ditt nuvarande blodsocker.
S-Kobalamin, B12**: Utvärderar dina B12-nivåer.
S-Magnesium**: Mäter magnesiumnivåerna i blodet.
S-Järn**: För att kontrollera järnnivåer.
S-Natrium & S-Kalium**: Elektrolytnivåer
S-Calcium & S-Klorid**: Mäter kalcium och klorid i blodet.
S-Fosfat**: För att utvärdera fosfatnivåerna.
S-TSH & S-T4, totalt (Tyroxin)**: För att bedöma sköldkörtelfunktionen.
S-Testosteron**: Hormonnivåer (Män)
S-Östradiol**:Hormonnivåer (Kvinna) 
S-ASAT & S-ALAT**: Leverenzymer.
S-gamma-GT & S-ALP**: Ytterligare leverfunktionstester.
S-Bilirubin**: För att utvärdera leverfunktion och blodcellernas livslängd.
S-Pankreasamylas**: För att kontrollera bukspottkörtelfunktionen.
S-Kreatinin**: För att bedöma njurfunktionen.
P/S-A1-antitrypsin**: För att utvärdera lung- och leverfunktionen.
 
För mer information om hur du kan förbereda dig inför dessa tester och vad resultaten kan betyda för dig, kontakta oss eller besök vår klinik.

Hjärta och kärl

Diabetes

Vitaminer och mineraler