Nordic Vitality Clinic

0760-017400

Filler(s)

Nordic Vitality Clinic utför vi fillerbehandlingar endast med högkvalitativa produkter och genom säkra metoder. Vi anpassar produkten efter det specifika behandlingsområdet, dina individuella förutsättningar samt dina önskemål.

Genom en inledande konsultation tar vi fram en skräddarsydd behandlingsplan. Medan vissa kunder har klara visioner om vad de söker, önskar andra mer av vår professionella rådgivning. Oavsett dina önskemål är det vår prioritet att förse dig med rätt information och kunskap för att uppnå det bästa möjliga resultatet. Tillsammans diskuterar vi förutsättningar, behandlingsalternativ och uppskattad kostnad. Denna konsultation är avgörande för att skapa rätt förväntningar och för att du ska kunna vara aktivt delaktig i ditt behandlingsförlopp.

BEHANDLINGSOMRÅDEN:

 • Kinder/mellanansikte

 • Nedre ansikte: käke, käklinje, haka

 • Tinningar

 • Tear trough/området kring ögonen

 • Läppar/området kring munnen

 • Rökrynkor

 • Ytliga mindre rynkor

 • Hals/dekolletage

 • Händer

 • Mage


Frågor och svar

Vanliga frågor och svar kring fillerbehandling.

OÖNSKADE EFFEKTER KAN HA FÖLJANDE ORSAKER:

- **Patientrelaterade faktorer:** Individuella skillnader kan spela in, såsom tidigare operationer i behandlingsområdet som kan förändra förutsättningarna eller pågående behandling med specifika läkemedel. Som patient är det viktigt att du aktivt söker och tillgodogör dig information före, under och efter din behandling. Du bär med dig ett delat ansvar för slutresultatet. Genom att vara väl informerad inför behandlingen och ha kunskap om hur du ska sköta det behandlade området när du lämnar kliniken kan du öka chanserna för ett framgångsrikt resultat.

- **Produktrelaterade faktorer:** Produktens unika egenskaper är av betydelse. Med grundlig förståelse för olika fillers och hur de bäst appliceras, kan risken för oönskade effekter minskas. Vissa behandlingsområden kan vara känsligare än andra, och olika fillers kan ha varierande konsistens, livslängd och avsedda användningsområden.

- **Faktorer kopplade till behandlingstekniken:** Utövaren som utför fillerbehandlingen bör inte endast ha god erfarenhet av injektioner, utan också en djupgående förståelse för mänsklig anatomi. De måste kunna identifiera och hantera eventuella komplikationer, arbeta under strikt hygieniska förhållanden och med korrekt teknik. Det är också viktigt att de har en beredskapsplan för eventuella komplikationer och alltid har tillgång till nödvändiga läkemedel och kunskap för att använda dem. Estetiska behandlingar ska alltid utföras med högsta möjliga säkerhet.

VANLIGA OFARLIGA BIVERKNINGAR EFTER FILLERBEHANDLING:

 • Svullnad: Denna biverkning beror oftast på den lokala inflammation som uppstår i det behandlade området efter injektionen.

 • Rodnad: Likt svullnad, uppstår rodnad ofta på grund av lokal inflammation i behandlingsområdet.

 • Felplacering av fillers: Felaktig injektion eller placering av fillers kan resultera i oönskad svullnad, onaturligt utseende eller ojämna resultat. Effekterna kan bäst bedömas efter cirka 2 veckor. Speciellt kring ögonområdet kan felplacerade fillers orsaka problem, exempelvis Tyndal-effekten, som uppstår när fillers placeras för ytligt och orsakar en blåaktig ljusreflektion samt svullnad. Felplacerade fillers kring ögonen kan också påverka lymfdränaget, vilket resulterar i ytterligare svullnad.

 • Blåmärken: Dessa är vanliga och ofarliga, och kan uppträda inom minuter efter behandlingen. Blåmärkets storlek kan öka under de närmaste timmarna. Vanligtvis tar det några veckor för blåmärket att försvinna helt. Användning av Arnica- eller Hiroduid-salva kan hjälpa till att eventuellt påskynda läkningen. Om du upplever några andra symtom bör du omedelbart kontakta din behandlare för vidare bedömning.

OM DU UPPLEVER NÅGOT AV FÖLJANDE SYMTOM EFTER DITT BESÖK HOS NORDIC VITALITY CLINIC, BÖR DU OMEDELBART KONTAKTA DIN BEHANDLARE:

 • Smärta: Kraftig smärta som ökar i styrka i eller kring det behandlade området.

 • Känselpåverkan: Upplevelse av stickningar eller annan känselpåverkan i eller nära det behandlade området.

 • Missfärgning: Området runt injektionsstället blir missfärgat eller ändrar färg.

 • Generella symptom: Uppkomst av feber och/eller frossa efter behandlingen.

 • Bleknad: Området kring injektionsstället bleknar märkbart.

 • Rodnad och värme: Märkbar rodnad och ökad värme i eller kring det behandlade området.

PRISINFORMATION FÖR BEHANDLINGAR HOS NORDIC VITALITY CLINIC:

Priset för våra behandlingar kan variera av flera anledningar:

 • Mängd: Den totala mängden produkt som används under behandlingen.

 • Behandlingsområde: Olika områden av ansiktet eller kroppen kan ha olika prissättning.

 • Val av produkt: Vi erbjuder flera produkter och varje produkt kan ha sin egen prissättning.

Vanligtvis räknas kostnaden för behandlingar per milliliter (ml).